Vizija Misija Cilj

Culex - Vizija Misija Cilj

Tehnološki napredak početka 21. stoljeća u potpunosti je promijenio način na koji doživljavamo svijet oko sebe. Digitalno doba nas je povezalo, omogućilo otvorenu komunikaciju te razmjenu neprocjenjivih informacija.

Istraživanja na području 5G-a, AI i produljene stvarnosti (XR) predviđaju radikalnu izmjenu pristupa i metoda prema učenju, komunikaciji, zdravlju, putovanjima i stvaranju.

Budućnost se stvara danas, zato se fokusiramo na razvoj usluga i sadržaja koji će nam sutra moći pomoći.

CULEX - MISIJA, VIZIJA, CILJ

Budućnost Culex Studia vizualiziramo u ulozi kreativnog i tehnološkog inkubatora za razvoj inovativnih usluga i rješenja na području virtualne stvarnosti. U umreženom i informacijskom tehnologijom povezanom svijetu želimo djelovati kao katalizator razvoja VR sadržaja i usluga na lokalnoj razini.

Pozicionirati Culex kao regionalnog lidera u razvoju i primjeni modernih virtualnih i digitalnih usluga. Suradnjom s ostalim subjektima na tržištu razvijati i primjenjivati inovativne proizvode, usluge i stvarati sadržaj temeljen na mogućnostima tehnologije predviđene za budućnost.

Analiza sadašnjeg stanja u IT sektoru pokazuje trend povećanja interesa i informiranosti potencijalnih korisnika za XR (produljena stvarnost) tehnologijama. Iako je potrebna tehnologija za razvoj virtualnih svijetova dostupna, visoka početna cijena opreme i nedostatak dovoljno kvalitetnog sadržaja su za sada spriječili veće tržišno širenje tehnologija namijenjih budućnosti.

Kako bi ostvarili svoju viziju i ispunili misiju potrebno je kontinuirano ostvarivati ciljeve niže razine koji čine osnovu našeg digitalnog djelovanja. Definiranje i evaluaciju postavljenih ciljeva vršimo kroz interni sustav kontinuirane procjene i razvoja poslovnih procesa.

  • Održavanje fokusa na inovativna i funkcionalna rješenja.
  • Poticanje kontinuiranog oplemenjivanja internih znanja i stručnih kompetencija.
  • Individualan pristup razvoju svakog proizvoda u potpunosti ispunio želje i potrebe naručitelja.
  • Poticanje međusobne suradnje, umrežavanja i razmjene resursa s drugim srodnim i zainteresiranim subjektima na lokalnoj razini.
  • Povećanje svijesti i edukacija šire zajednice o trenutnim i projekcijama budućih mogućnosti koje tehnologije “produljene stvarnosti” donose sutra
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this